CLOSE2.png

D-

TRANG CHỦ > TRUYỀN THÔNG & LIÊN HỆ > LIÊN HỆ
LIÊN HỆ
Văn phòng tại Hàn Quốc - KINTEX

217-60, Kintex-ro, Ilsanseo-gu, Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea

Tel : +82.31.995.8043 / Fax : +82.31.995.8049
Email : jiye@kintex.com

Văn phòng tại Việt Nam - ADPEX JSC

Room.G3, FOSCO Building., No.6 Phung Khac Khoan, Dist.1, Ho Chi Minh City, Vietnam

Room.310, 3F, No. 142 Le Duan Str., Dong Da Dist., Hanoi, Vietnam

HCMC +84 28 3823 9052 / Hanoi +84 24 3516 2063
Email : adpex@adpex.vn