CLOSE2.png

D-

TRANG CHỦ > GIỚI THIỆU > BÁO CÁO SAU TRIỂN LÃM 2018
SỐ LIỆU TỔNG QUAN:
  • Thời gian : 14-16/6/2018
  • Giờ mở cửa : 09:00 – 17:00
  • Diện tích trưng bày : 4,400 sqm
  • Đơn vị triển lãm : 246 đơn vị (tăng 36,6%)
  • Khách tham quan : 8.780 khách (tăng 20,1%)
  • Nhà thu mua VIP : 205
  • Cuộc gặp được hẹn trước : 1,200+