CLOSE2.png

D-

TRANG CHỦ > GIỚI THIỆU > BÁO CÁO SAU TRIỂN LÃM 2019
SỐ LIỆU TỔNG QUAN:
  • Thời gian : 5-7/9/2019
  • Diện tích trưng bày : 2,200㎡
  • Đơn vị triển lãm : 100 CompaniesCompanies
  • Khách tham quan : 6,288
  • Nhà thu mua VIP : 98 from 10 countries
  • Cuộc gặp được hẹn trước : 1,810